Gry Skautowe, Robert Baden - Powell

Katalog książek|Biblioteka harcerska KPW

Cena:23.00
Gry Skautowe Roberta Baden-Powell’a, to jedna z totalnie „zaczytanych” pozycji twórcy skautingu. Mimo wielu wydań (My korzystamy z szóstego) jest praktycznie nieosiągalna na rynku antykwarycznym. Gry zebrane przez BiPi są nieskomplikowane, bardzo praktyczne i wciągające w rywalizację. Mają zawsze „zaszyty” cel, ćwiczenie sprawności, pożądanych cech charakteru i umiejętności zarówno przewodzenia, jak i współdziałania. Dlatego są niezwykle przydatne dla drużynowych i nic nie straciły z aktualności. Mamy w harcerstwie zbiory podobne, inspirowane najwyraźniej książką BiPi, to Zygmunta Wyrobka „Harcerz w polu: Zabawy i gry terenowe”, czy „Gry i ćwiczenia terenowe, harce terenowe” Jana Jasińskiego. Warto obie te książki zdobyć, porównać i wykorzystać.Gry są uwspółcześnione i wszelkie, w sposób oczywisty nieaktualne oceny i dyskryminujące nazewnictwo zostało zmodyfikowane zgodnie z dzisiejszymi standardami wiedzy historycznej i myśli pedagogicznej. Zwóciliśmy też uwagę na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, jak i ochronę przyrody.